• Lees voordat je vuurwerk aansteekt de gebruiksaanwijzing op het product.
 • Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over.
 • Vuurwerk nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk!
 • Zet je vuurwerk op een vlakke, stabiele ondergrond. Bij voorkeur m.b.v. een vuurwerkklem of plaats de cakes tussen stenen.
 • Steek vuurpijlen af uit een pijlenstandaard of een fles verzwaard met water (NIET MET ZAND).
 • Buig je tijdens het aansteken niet over het vuurwerk.
 • Gebruik altijd een aansteeklont/sigaret/aansteekfakkel om vuurwerk aan te steken.
 • Steek vuurwerk aan met gestrekte arm.
 • Houdt brandend vuurwerk niet in je hand.
 • Neem na het aansteken voldoende afstand, minimaal 10 meter.
 • Steek een weigeraar nooit opnieuw aan, maar gooi er voldoende water over om het onschadelijk te maken.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.
 • Zet een veiligheidsbril op.
 • Houdt rekening met mensen en dieren.
 • Stop vuurwerk niet in je zakken.
 • Vuurwerk is geen speelgoed! Laat kinderen nooit alleen vuurwerk afsteken (ook geen categorie 1-vuurwerk).
 • Houd uw huisdieren op een veilige afstand of houd ze in huis.